uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever- Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy – Lozíbky 31c - 14. únor 2020

 

VV:                Vyvěšeno: 14.2.2020  Bude sňato:  3.3.2020