uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - Usnesení – dodatečné povolení stavby – Okružní 39 - 6. listopad 2019

 

VV:                Vyvěšeno: 6.11.2019  Bude sňato:  22.11.2019