uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka – Ul. Rozárka - 5. listopad 2019

 

VV:                Vyvěšeno: 5.11.2019  Bude sňato:  21.11.2019