uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - VV - Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby – „Cejl 85 - 6. srpen 2018

Ke stažení: Vyvěšeno: 6.8.2018 Bude sňato: 22.8.2018