uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

ÚMČ Brno-sever - Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby – „Majdalenky 7 - 9. únor 2018

Ke stažení: Vyvěšeno: 9.2.2018 Bude sňato: 27.2.2018