uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

ÚMČ Brno-sever - Nástavba a přístavba stávajícího objektu při ul. Vranovská 33 - 10. leden 2018

Ke stažení: Vyvěšeno: 10.1.2018 Bude sňato: 26.1.2018