uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

ÚMČ Brno-střed - VV Oznámení územ.řízení-"Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020-část I. - 10. říjen 2017

Ke stažení: Vyvěšeno: 10.10. 2017 Bude sňato: 26.10.2017