uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - Sdělení k postoupení pro nepříslušnost – „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova - 22. červenec 2020

 

VV:                Vyvěšeno: 22.7.2020  Bude sňato:  7.8.2020