uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - VV - Oznámení o zahájení územního řízení-Bratislavská 68 - 18. červen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 18.6.2019 Bude sňato: 4.7.2019

ÚMČ Brno-sever - VV - Rozhodnutí dodatečné povolení stavby-Rotalova 16 - 17. červen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.6.2019 Bude sňato: 3.7.2019

ÚMČ Brno-sever - VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení – Třískalova – Sanace garážové sekce B - 5. červen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 5.6.2019 Bude sňato: 21.6.2019