uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - Usnesení - Durďákova 5 - polyfunkční budova - 3. červenec 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 3.7.2020  Bude sňato:  20.7.2020

ÚMČ Brno-sever - Usnesení - Durďákova 5 - polyfunkční budova (2) - 3. červenec 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 3.7.2020  Bude sňato:  20.7.2020

ÚMČ Brno-sever - I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova - 2. červenec 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 2.7.2020  Bude sňato:  20.7.2020

ÚMČ Brno-sever - Vyrozumění - Vranovská 33 – čp.699 – umístění a povolení nástavby a přístavby stávajícího objektu - 2. červenec 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 3.7.2020  Bude sňato:  20.7.2020

ÚMČ Brno-sever - Rozhodnutí – „Vranovská č.p. 699/33 – umístění a povolení nástavby a přístavby stávajícího objektu - 30. červen 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 30.6.2020  Bude sňato:  16.7.2020