uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Brněnské komunikace, a. s. - rozpis čištění dopravně významných komunikací na podzim 2017 - 2. říjen 2017

Kategorie: Blokové čištění
Ke stažení Vyvěšeno 2. 10. 2017 Bude sňato:  2. 11. 2017

Blokové čištění 2017 - 8. březen 2017

Kategorie: Blokové čištění
Harmonogram blokového čištění     Vyvěšeno 8. 3. 2017 Bude sňato:  7. 11. 2017

Odbor stavební ÚMČ Brno-sever Opatření obecné povahy
dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích

    Vyvěšeno 8. 3. 2017 Bude sňato: 7. 11. 2017

Odbor dopravy Magistrátu města Brna Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Situace dopravního značení: Vyvěšeno: 21. 3. 2017 Bude sňato: 7. 11. 2017

Odbor dopravy Magistrátu města Brna Opatření obecné povahy
dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci

Mapa: Vyvěšeno: 22. 3. 2017 Bude sňato: 7. 11. 2017