uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VŘ - ÚMČ Brno - Slatina - referent odboru sociální péče - 30. červen 2020

Ke stažení:   Vyvěšeno: 30.6.2020 Bude sňato: 15.7.2020