uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VŘ - 15/2019 - ÚMČ Brno-sever - právník/právnička oddělení přestupků odboru vnitřních věcí - 5. listopad 2019

Ke stažení:   Vyvěšeno: 5.11.2019 Bude sňato: 22.11.2019