uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VŘ - 25/2018 -ÚMČ Brno-sever - referent/referentka – technik/technička odboru školství a kultury - 1. srpen 2018

Ke stažení:   Vyvěšeno: 1.8.2018 Bude sňato: 22.8.2018