uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

VŘ-ÚMČ - Brno-střed -referent územního a stavebního řízení, úředník, - 3. červenec 2018

KŘ:              Vyvěšeno: 29.6. 2018 Bude sňato: 23.7. 2018