uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

VŘ - 8/2018 -ÚMČ Brno-sever -referent/referentka odboru školství a kultury - 2. únor 2018

Ke stažení:   Vyvěšeno: 2.2.2018 Bude sňato: 21.2.2018