uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

VŘ - 40 /2017 ÚMČ Brno-sever - Právník/právnička odboru rozvoje a investic - 10. srpen 2017

Ke stažení:   Vyvěšeno: 10.8.2017 Bude sňato: 31.8. 2017