uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

MMB - R8/055. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku - 13. prosinec 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 13.12.2019 Bude sňato: 30.12.2019

VV- MMB - návrh OOP, návrh stanovení DZ na MK III. třídy - Lužova - 12. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 12.12.2019  Bude sňato:  13.1.2020
mapa              Vyvěšeno: 12.12.2019  Bude sňato:  13.1.2020

VV- MMB - Stanovení místní úpravy provozu na PK - Husovická - 12. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 12.12.2019  Bude sňato:  30.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 12.12.2019  Bude sňato:  30.12.2019

ÚMČ Záměr - OŠK - pronajmout část nemovitosti - prostory střechy - Milénova 14 - 12. prosinec 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 12.12.2019 Bude sňato: 30.12.2019

VV- MMB - Usnesení -k.ú.Soběšice,p.p.č.988/104, 988/249 -lok. Pod Klariskami-účel.kom.odv. proti ÚR č. 449 - 9. prosinec 2019

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

VV- MMB - Stanovení DZ VPS Vaculíkova 13 - 9. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

VV- MMB - Stanovení DZ VPS Erbenova 9 - 9. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

ÚMČ Záměr - OM zvýšení nájemného za pozemek p.č. 2422/32 v k.ú. Husovice - 9. prosinec 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 9.12.2019 Bude sňato: 27.12.2019

VV- MMB - návrh OOP, návrh stanovení DZ na MK III. třídy-Pflegrova - 9. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  9.1.2020
mapa              Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  9.1.2020

ÚMČ Brno-sever - Oznámení o zahájení územního řízení – „Ul. Rozárka – trubní vrtaná studna na pozemku p. č. 1009/7 - 9. prosinec 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

ÚMČ Brno-sever - Usnesení o zastavení řízení – „Ul. Rozárka – trubní vrtaná studna na pozemku p. č. 1009/7 v k. ú. Soběšice“ - STU/04/034006/19 - 9. prosinec 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

ÚMČ Brno-sever - Rozhodnutí o druhém prodloužení platnosti SP – „Ulice Musilova - oprava komunikace - 9. prosinec 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc -pacht poz. p.č. 910/22, Lesná - 6. prosinec 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 6.12.2019 Bude sňato: 23.12.2019

VV- MMB - Venhudova - Zemědělská, Stanovení OOP k zajištění dopravního značení V12a - 6. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 6.12.2019  Bude sňato:  23.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 6.12.2019  Bude sňato:  23.12.2019

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc -pozemek p.č. 3917, Černá Pole - 5. prosinec 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 5.12.2019 Bude sňato: 23.12.2019

MMB - R8/054. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku - 5. prosinec 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 5.12.2019 Bude sňato: 23.12.2019

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 202/1, 202/65, 202/71 - Lesná - 2. prosinec 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 2.12.2019 Bude sňato: 18.12.2019

VV- MMB - stanovení přechodného DZ - Drobného - Antonína Slavíka - 2. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 2.12.2019  Bude sňato:  18.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 2.12.2019  Bude sňato:  18.12.2019

VV- MMB - stanovení PDZ - Slezákova - 2. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 2.12.2019  Bude sňato:  18.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 2.12.2019  Bude sňato:  18.12.2019

MMB - OB NŘ - pro poskytování návratných účelových zápůjček z FR bydlení města Brna pro II. etapu roku 2020 - 2. prosinec 2019

Kategorie: Jiné
Ke stažení:

Nabídkové řízeni

Bude sňato:

15.1..2020
 

Žádost o poskytnutí návratné účelové zápůjčky

 
 

 Informace k žádosti

 
 

 Prohlášení

 
 

 Pravidla

 
 

 Příloha č. 1 pravidel poskyt.úč.zap.2020