uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Zasedání zastupitelstva v listopadu - 30. listopad -0001

Starosta městské části Brno-sever Ing. Leo Venclík srdečně zve na XV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-sever, které se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2009 od 14 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná.
 
Pořad jednání:

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městské části Brno-sever
2. Změna Územního plánu města Brna B 19/07-I (změna BO-stab. na SO-návrh.
a ZO-návrh.); Studie k investičnímu záměru: „Přestavba kulturního a obchodního centra OBZOR na ulici Fillova, na pozemku par. čís. 269, k. ú. Lesná, obec Brno“
3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-sever Občanskému sdružení FC Soběšice
4. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
5. Strategie bydlení města Brna - aktualizace 2009
6. 15. úprava rozpočtu městské části Brno-sever v roce 2009
7. Dotazy a připomínky