uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Rekreační využití lesů - dotazník - 30. listopad -0001

Minulost, současnost a budoucnost brněnských příměstských lesů


Příměstské lesy jsou velmi významnou součástí krajiny, zejména v bezprostředním okolí velkých městských aglomerací. Charakteristickými znaky příměstských lesů jsou zejména některá omezení hospodářských činností jako omezení těžké mechanizace, omezení aplikace pesticidů a hnojiv a naopak větší důraz na vybavenost pro rekreační využití. Více než polovina lesů na území města Brna je zařazena do kategorie lesů zvláštního určení, jako lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, přičemž v oblasti Soběšic, Ořešína a Útěchova, dochází k překryvu s kategorií lesů pro lesnický výzkum a výuku Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. K překryvu kategorií dochází i u lesů vyhlášených jako obory a bažantnice. Lesní pozemky zaujímají přibližně 27% z celkové rozlohy území města a v rámci územního plánu města Brna jsou jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně. V urbanizovaném prostředí jsou lesy důležité nejen z hlediska krajinářského a ekologického, ale také z hlediska rekreačního. Příměstské lesy jsou pro obyvatele Brna jednou z hlavních možností krátkodobé rekreace a pobytu v přírodě; mají funkci relaxační s možností sportování v relativně zdravém a nepoškozeném životním prostředí. Tvoří nedílnou část způsobu trávení volného času pro rozdílné sociální a zájmové skupiny obyvatel Brna.

Pro podporu rekreačních funkcí lesa byly již v minulosti budovány nejrůznější stavby, instalovány rekreační prvky a zařízení, naučné stezky, studánky, pomníky, rekreační palouky, dětská hřiště, altány, odpadkové koše, lavičky a mnoho dalších prvků. Toto vybavení bylo v minulosti realizováno zejména do starších lesních komplexů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a v současné době se udržuje a dále doplňuje. Za posledních 10 až 15 let se zvýšený zájem o vybavenost rekreačními zařízeními soustřeďuje do oblasti Brněnské přehrady a lesních komplexů Kohoutovic, Jundrova a Pisárek. Město i vlastníci lesů jsou ochotni budovat další nová zařízení pro obyvatele města ke zpříjemnění jejich pobytu v lese.

Město Brno, mimo jiné i na základě výsledků ankety, kterou naleznete níže, má v úmyslu zadat vytvoření koncepce využívání významných oblastí brněnských příměstských lesů. Tato koncepce se zaměří na lokality, jako jsou „Podkomorské lesy“ včetně dalších rekreačních ploch na obou březích Brněnské přehrady, účelové lesy Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, tj. lesy v oblasti Soběšic, Ořešína a Útěchova, lesy v „Mariánském údolí“ v Brně Líšni a lesy „Obory Holedná“ v oblasti Kohoutovic a Jundrova a přilehlé lesy v Pisárkách

Rádi bychom Vás proto požádali o vyplnění ankety, z jejichž výsledků můžeme zjistit, jaké máte představy o lesích, které obklopují Brno - jak si představujete jejich využití zejména pro oblast rekreace či jaké máte představy o jejich vybavení.

Ať již jste těmi, kdo příměstské lesy využívají, nebo jste jejich budoucími uživateli, Vaše názory jsou pro nás důležité. Tuto anketu můžete vyplnit písemně a zaslat v termínu do konce října 2009 na adresu Magistrát města Brna, Odbor VLHZ, Kounicova 67, 601 67 Brno nebo ji vyplněnou můžete předat na vrátnici v nejbližší budově Úřadu městské části nebo Magistrátu města Brna a také ji můžete vyplnit elektronicky na adrese www.brno.cz v rubrice Aktuality a to také nejpozději do konce října 2009.
Za spolupráci děkuje

Odbor vodního a lesního hospodářství Magistrátu města Brna

 
DOTAZNÍK ZDE