uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Výkop na ul. Bratislavská - Cejl - 30. listopad -0001

V termínu 3. až 25. srpna se v úseku chodníku na ul. Cejl od č. 105 po objekt Bratislavská 73 provádí přeložení trafostanice do nových prostor o rozsahu cca 30 m2. Výkop je ohrazen a osvětlen.

Za řádný průběh zodpovídá Josef Šujan, tel.: 548 211 521, ELMOZ a. s.