uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

VV - MMB - VV - Rozhodnutí přerušení řízení Lokalita pod Klariskami- - 7. březen 2018

Kategorie: MMB - OÚSR
VV:              Vyvěšeno: 7.3.2018 Bude sňato: 23.3.2018