uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - ZRUŠENÍ Veř.projednání Návrhu změny Územ.pl. města Brna B3/15-CM-Areál bývalé Zbrojovky-I. - 21. květen 2020

 

VV:                Vyvěšeno: 21.5.2020  Bude sňato:  5.6.2020