uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

MMB - OÚPR - Návrh změny ÚPmB- B1/16-CM – AREÁL JASELSKÝCH KASÁREN - 24. květen 2018

Kategorie: MMB - OÚPR
Ke stažení VV: Vyvěšeno 24.5.2018

Bude sňato:

9.7.2018

.