uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - VV veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území - 24. březen 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 24.3.2020  Bude sňato:  14.5.2020

VV- MMB - VV-k.ú. Soběšice, p.p.č. 988/104, 988/249 -lok. Pod Klariskami-účel.kom.odv. proti ÚR č. 449 - 23. březen 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 23.3.2020  Bude sňato:  8.4.2020