uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B26/11-I/2020, MČ Brno-Sever - 16. červen 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 16.6.2020  Bude sňato:  29.7.2020

VV- MMB - Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna - 16. červen 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 16.6.2020  Bude sňato:  28.7.2020

VV- MMB - Veř.projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM-Areál bývalé Zbrojovky-II. - 21. květen 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 21.5.2020  Bude sňato:  15.7.2020