uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - stanovení přechodného DZ - Ryšánkova 4 - 13. únor 2020

 

VV:                Vyvěšeno: 13.2.2020  Bude sňato:  29.2.2020
mapa:            Vyvěšeno: 13.2.2020  Bude sňato:  29.2.2020