uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Opatření obecné povahy- Stanovení - stanovení OOP přístup ke kontejnerům-ul.Náměstí SNP, Loosova 1, Milénova, Bieblova - 13. srpen 2019

 

 VV            Vyvěšeno: 13.8.2019  Bude sňato:  29.8.2019
mapa: Nám.SNP         Vyvěšeno: 13.8.2019  Bude sňato: 

29.8.2019

mapa: Bieblova 24        Vyvěšeno: 13.8.2019  Bude sňato: 29.8.2019 
mapa: Loosova 1      Vyvěšeno: 13.8.2019  Bude sňato: 29.8.2019
mapa:  Milénova       Vyvěšeno: 13.8.2019  Bude sňato: 29.8.2019