uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Opatření obené povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul.Valchařská, Dolnopolní, II/374-ul.Selská - 15. květen 2019

 

VV:                Vyvěšeno: 15.5.2019  Bude sňato:  31.5.2019
VV:                Vyvěšeno: 15.5.2019  Bude sňato:  31.5.2019