uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Návrh opatření obecné povahy - Spolková 8 - 27. listopad 2018

 

VV:                Vyvěšeno: 27.11.2018  Bude sňato:  13.12.2018
mapa:             Vyvěšeno: 27.11.2018  Bude sňato:  13.12.2018