uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Přadlácká 24a - přeložka el. vedení - 9. leden 2018

 

VV:                Vyvěšeno: 9.1.2018  Bude sňato:  25.1.2018
schéma                Vyvěšeno: 9.1.2018  Bude sňato:  25.1.2018