uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Přadlácká - 23. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 23.1.2018  Bude sňato:  23.2.2018
 mapa                Vyvěšeno: 23.1.2018  Bude sňato:  23.2.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Zeiberlichova (u nezpevněné cesty Dohnalova) - 23. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 23.1.2018  Bude sňato:  8.2.2018
 mapa                Vyvěšeno: 23.1.2018  Bude sňato:  8.2.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - stanovení DZ-Zeiberlichova, sil. III/37915 - 17. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 17.1.2018  Bude sňato:  2.2.2018
 mapa                Vyvěšeno: 17.1.2018  Bude sňato:  2.2.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Vranovská 5 - přeložka el. vedení - 15. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 15.1.2018  Bude sňato:  31.1.2018
 mapa                Vyvěšeno: 15.1.2018  Bude sňato:  31.1.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Bratří Mrštíků 27 - přípojka kanalizace - 15. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 15.1.2018  Bude sňato:  31.1.2018
 mapa                Vyvěšeno: 15.1.2018  Bude sňato:  31.1.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Černopolní 50 - zábor pro kontejner - reko oken - 15. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 15.1.2018  Bude sňato:  31.1.2018
 mapa                Vyvěšeno: 15.1.2018  Bude sňato:  31.1.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Durďákova 32 - zábor pro kontejner - reko oken - 15. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 15.1.2018  Bude sňato:  31.1.2018
 mapa                Vyvěšeno: 15.1.2018  Bude sňato:  31.1.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - stanovení DZ na MK III. třídy - ul. Černopolní - 15. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 15.1.2018  Bude sňato:  31.1.2018
 mapa                Vyvěšeno: 15.1.2018  Bude sňato:  31.1.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Mathonova 21 - zábor pro kontejner - reko oken - 11. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 11.1.2018  Bude sňato:  29.1.2018
schéma                Vyvěšeno: 11.1.2018  Bude sňato:  29.1.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Fišova 5 - zábor pro kontejner - reko oken - 11. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 11.1.2018  Bude sňato:  29.1.2018
 mapa                Vyvěšeno: 11.1.2018  Bude sňato:  29.1.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Přadlácká 24a - přeložka el. vedení - 9. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.1.2018  Bude sňato:  25.1.2018
schéma                Vyvěšeno: 9.1.2018  Bude sňato:  25.1.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu- dle přílohy - 8. leden 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 8.1.2018  Bude sňato:  23.1.2018
schéma                Vyvěšeno: 8.1.2018  Bude sňato:  23.1.2018