uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV - s návrhem opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého pro Jihomoravský kraj - 12. březen 2019

VV: Vyvěšeno: 12.3. 2019 Bude sňato: 28.3. 2019
 Návrh obecného opatření: Vyvěšeno: 12.3. 2019 Bude sňato: 28.3. 2019
 Příloha: Vyvěšeno: 12.3. 2019 Bude sňato: 28.3. 2019