uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - Okružní 5 - 10. říjen 2017

Kategorie: MMB - odbor dopravy
VV:              Vyvěšeno: 10.10.2017 Bude sňato: 26.10.2017
mapa            Vyvěšeno: 10.10.9.2017   Bude sňato: 26.10.2017

VŘ - ÚMČ Brno-Bystrc- bytový technik - 19. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 19.10.2017 Bude sňato: 31.10. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-Slatina - účetní bytového odboru - 18. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 18.10.2017 Bude sňato: 31.10. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-Vinohrady - referenta životního prostředí - 18. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 18.10.2017 Bude sňato: 31.10. 2017

VŘ - 50 - ÚMČ Brno-sever-sociální pracovník/pracovnice OSPOD - 16. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 16.10.2017 Bude sňato: 2.11. 2017

VŘ - 51 - ÚMČ Brno-sever-sociální pracovník/pracovnice - kurátor/kurátorka OSPOD - 16. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 16.10.2017 Bude sňato: 2.11. 2017

VŘ - 52 - ÚMČ Brno-sever-vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví - 16. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 16.10.2017 Bude sňato: 2.11. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-jih ředitel/ka Koupaliště Brno-jih,p. o. - 12. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 12.10.2017 Bude sňato: 30.11. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-Medlánky -referent/ka úseku rozpočtu a financování - 10. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 10.10.2017 Bude sňato: 30.11. 2017
Přihláška:   Vyvěšeno: 10.10.2017 Bude sňato: 30.11. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-Královo Pole VŘ - sociální pracovník /pracovnice - 9. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 9.10.2017 Bude sňato: 10.11. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-Medlánky - referent/ka dopravy a správní činnosti - 6. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 6.10.2017 Bude sňato: 23.10. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-Nový Lískovec - referent majetkové správy - 6. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 6.10.2017 Bude sňato: 20.10. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-Královo Pole VŘ - referenta přestupkové agendy - 4. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 4.10.2017 Bude sňato: 31.10. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-Královo Pole VŘ - referent odboru územního a stavebního řízení - 2. říjen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 2.10.2017 Bude sňato: 31.10. 2017

VŘ - ZŠ Brno , Sekaninova - 20. září 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 20.9.2017 Bude sňato: 31.10. 2017

Obecně závazné vyhlášky a nařízení - 4. únor 2013

Kategorie: Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-sever za rok 2016 - 22. červen 2017

Kategorie: Závěrečný účet hospodaření
Ke stažení: Vyvěšeno: 22. 6. 2017 Bude sňato: 30. 6. 2018

Zveřejnění Závěrečného účtu hospodaření MČ Brno-sever za rok 2016 - 24. květen 2017

Kategorie: Závěrečný účet hospodaření
Ke stažení: Vyvěšeno: 24. 5. 2017 Bude sňato: 30. 5. 2018

Brněnské komunikace, a. s. - rozpis čištění dopravně významných komunikací na podzim 2017 - 2. říjen 2017

Kategorie: Blokové čištění
Ke stažení Vyvěšeno 2. 10. 2017 Bude sňato:  2. 11. 2017

Blokové čištění 2017 - 8. březen 2017

Kategorie: Blokové čištění
Harmonogram blokového čištění     Vyvěšeno 8. 3. 2017 Bude sňato:  7. 11. 2017

Odbor stavební ÚMČ Brno-sever Opatření obecné povahy
dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích

    Vyvěšeno 8. 3. 2017 Bude sňato: 7. 11. 2017

Odbor dopravy Magistrátu města Brna Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Situace dopravního značení: Vyvěšeno: 21. 3. 2017 Bude sňato: 7. 11. 2017

Odbor dopravy Magistrátu města Brna Opatření obecné povahy
dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci

Mapa: Vyvěšeno: 22. 3. 2017 Bude sňato: 7. 11. 2017