uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

VV- MMB - Stanovení přechodného DZ - Cejl 97 - 16. červen 2017

Kategorie: MMB - odbor dopravy
VV:              Vyvěšeno: 16.6.2017 Bude sňato: 4.7. 2017
mapa:              Vyvěšeno: 16.6.2017 Bude sňato: 4.7. 2017

VV- MMB - VV - Opatření ob. povahy - Den Husovic 2017 - 12. červen 2017

Kategorie: MMB - odbor dopravy
VV:              Vyvěšeno: 12.6.2017 Bude sňato: 28.6. 2017
mapa:              Vyvěšeno: 12.6.2017 Bude sňato: 28.6. 2017

MMB - OÚPR -VV Návrh změny zadání změn B65/15-0 - 31. květen 2017

Kategorie: MMB - OÚPR
Oznámení: Vyvěšeno 31.5.2017

Bude sňato:

3.7.2017
 VV: návrh          Vyvěšeno 31.5.2017

Bude sňato:

3.7.2017
 Návrh           Vyvěšeno 31.5.2017

Bude sňato:

3.7.2017
 Informace          Vyvěšeno 31.5.2017

Bude sňato:

3.7.2017

Oznámení o odtažených vozidlech - dle seznamu 21.6.2017 - 21. červen 2017

Kategorie: Výzva k odstranění vraku
Ke stažení: Vyvěšeno: 21.6.2017 Bude sňato: 24.7. 2017

Oznámení o odtažených vozidlech - dle seznamu - 31. květen 2017

Kategorie: Výzva k odstranění vraku
Ke stažení: Vyvěšeno: 31.1.2017 Bude sňato: 1.7. 2017

ÚMČ-Brno-sever - VŘ č. 32/2017 Právník/právnička - 23. červen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 23.6.2017 Bude sňato: 18.7.2017

ÚMČ-Brno-sever - VŘ č. 30/2017 Referent/ka odboru stavebního - 21. červen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 21.6.2017 Bude sňato: 10.7.2017

ÚMČ-Brno-sever - VŘ č. 31/2017 Referent/ka odboru stavebního - 21. červen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 21.6.2017 Bude sňato: 17.7.2017

ÚMČ-Brno-sever - VŘ č. 29/2017 Vedoucí odboru rozvoje a investic - 15. červen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 15.6.2017 Bude sňato: 7.7.2017

VŘ - ÚMČ Brno-Královo Pole - referent odboru územního a stavebního řízení do 14.7. - 14. červen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 14.6.2017 Bude sňato: 14.7. 2017

ÚMČ-Brno-sever - VŘ č. 28/2017 Technik/technička odboru rozvoje a investic - 13. červen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 13.6.2017 Bude sňato: 4.7. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-Jundrov - Vedoucí odboru správního - 12. červen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 12.6.2017 Bude sňato: 7.7. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-Královo Pole - úředník/úřednice odboru majetkového do 10.7. - 9. červen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 9.6.2017 Bude sňato: 10.7. 2017

VŘ - ÚMČ Brno-Královo Pole - referenta – předsedu/předsedkyni přestupkové komise - 22. květen 2017

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 22.5.2017 Bude sňato: 30.6. 2017

Obecně závazné vyhlášky a nařízení - 4. únor 2013

Kategorie: Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-sever za rok 2016 - 22. červen 2017

Kategorie: Závěrečný účet hospodaření
Ke stažení: Vyvěšeno: 22. 6. 2017 Bude sňato: 30. 6. 2018

Zveřejnění Závěrečného účtu hospodaření MČ Brno-sever za rok 2016 - 24. květen 2017

Kategorie: Závěrečný účet hospodaření
Ke stažení: Vyvěšeno: 24. 5. 2017 Bude sňato: 30. 5. 2018

Blokové čištění 2017 - 8. březen 2017

Kategorie: Blokové čištění
Harmonogram blokového čištění     Vyvěšeno 8. 3. 2017 Bude sňato:  7. 11. 2017

Odbor stavební ÚMČ Brno-sever Opatření obecné povahy
dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích

    Vyvěšeno 8. 3. 2017 Bude sňato: 7. 11. 2017

Odbor dopravy Magistrátu města Brna Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Situace dopravního značení: Vyvěšeno: 21. 3. 2017 Bude sňato: 7. 11. 2017

Odbor dopravy Magistrátu města Brna Opatření obecné povahy
dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci

Mapa: Vyvěšeno: 22. 3. 2017 Bude sňato: 7. 11. 2017


 

DV-nový termín-Kateřina Krchová - 26. červen 2017

Kategorie: Dražební vyhlášky
DV : Vyvěšeno: 26.6.2017 Bude sňato: 13.9. 2017

VD - Gabriel Knoflíček - 23. červen 2017

Kategorie: Dražební vyhlášky
DV : Vyvěšeno: 23.6.2017 Bude sňato: 10.8. 2017