uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Návrh opatření obecné povahy - Přádlacká - 12. listopad 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.11.2018  Bude sňato:  10.12.2018
mapa:             Vyvěšeno: 9.11.2018  Bude sňato:  10.12.2018

VV- MMB - Návrh opatření obecné povahy - ul. Okružní - 9. listopad 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.11.2018  Bude sňato:  10.12.2018
mapa:             Vyvěšeno: 9.11.2018  Bude sňato:  10.12.2018

VV- MMB - Návrh opatření obecné povahy - ul.Zkratka, Rozárka - 5. listopad 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 5.11.2018  Bude sňato:  21.11.2018
mapa:             Vyvěšeno: 5.11.2018  Bude sňato:  21.11.2018

VV- MMB - Návrh opatření obecné povahy - ul. Bratří Mrštíků - 5. listopad 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 5.11.2018  Bude sňato:  21.11.2018
mapa:             Vyvěšeno: 5.11.2018  Bude sňato:  21.11.2018

VV - MMB - Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Přadlácká - 18. říjen 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy
VV:               Vyvěšeno: 18. 10. 2018 Bude sňato:  19. 11. 2018
příloha: Vyvěšeno: 18. 10. 2018 Bude sňato: 19. 11. 2018

MMB - OÚPR - Veřejné projednání upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/13-0 - 25. říjen 2018

Kategorie: MMB - OÚPR
Ke stažení VV: Vyvěšeno 25.10.2018

Bude sňato:

5.12.2018

.

Oznámení o výběrovém řízení - č. BBV/89/2018 - 23. říjen 2018

Kategorie: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznam.VŘ : Vyvěšeno: 23.10.2018 Bude sňato: 20.11. 2018

VV - MMB -VV-Změna ÚPmB B1/18-CM Plavecký bazén Lužánky - 9. listopad 2018

Kategorie: MMB - OÚSR
VV:              Vyvěšeno: 9.11.2018 Bude sňato: 18.12.2018

VŘ-ÚMČ Brno-Nový Lískovec - referent sociálně-právní ochrany dětí a kurátor pro děti a mládež - 15. listopad 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 15.11.2018 Bude sňato: 4.12.2018

VŘ-ÚMČ Brno-Líšeň - stavební technik - 12. listopad 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 12.11.2018 Bude sňato: 31.12.2018

KŘ - ředitel/ka Mateřské školy Brno, Slunná 25, p.o. - 7. listopad 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení: Vyvěšeno: 7. 11. 2018 Bude sňato: 22.11. 2018

VŘ-ÚMČ Brno- Slatina -referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje - 5. listopad 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 5.11.2018 Bude sňato: 20.11.2018

VŘ-ÚMČ Brno- Ivanovice referent(ka) státní správy a samosprávy - 2. listopad 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 2.11.2018 Bude sňato: 19.11.2018

Obecně závazné vyhlášky a nařízení - 4. únor 2013

Kategorie: Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-sever za rok 2017 - 29. červen 2018

Kategorie: Závěrečný účet hospodaření
Ke stažení: Vyvěšeno: 29. 6. 2018 Bude sňato: 30. 6. 2019

Zveřejnění Závěrečného účtu hospodaření MČ Brno-sever za rok 2017 - 28. květen 2018

Kategorie: Závěrečný účet hospodaření
Ke stažení: Vyvěšeno: 28. 5. 2018 Bude sňato: 31. 5. 2019

Brněnské komunikace, a. s. - rozpis čištění dopravně významných komunikací na podzim 2018 - 2. listopad 2018

Kategorie: Blokové čištění
Ke stažení Vyvěšeno 2. 11. 2018 Bude sňato:  21. 11. 2018

DV-GESTORE v.o.s. - 13. listopad 2018

Kategorie: Dražební vyhlášky
DV: Vyvěšeno: 13.11.2018 Bude sňato: 13.12.2018

DV-Ladislav Šarkozy - 25. říjen 2018

Kategorie: Dražební vyhlášky
DV: Vyvěšeno: 25.10.2018 Bude sňato: 28.11.2018

DV-ONDRÁČEK Jan - 17. říjen 2018

Kategorie: Dražební vyhlášky
DV: Vyvěšeno: 17.10.2018 Bude sňato: 22.11.2018