uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Cacovická 69 - 15. květen 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 15.5.2018  Bude sňato:  31.5.2018
mapa:              Vyvěšeno: 15.5.2018  Bude sňato:  31.5.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Spolková 11 - 15. květen 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 15.5.2018  Bude sňato:  31.5.2018
mapa:              Vyvěšeno: 15.5.2018  Bude sňato:  31.5.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - DZ VPS Ibsenova - 11. květen 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 11.5.2018  Bude sňato:  11.6.2018
mapa:              Vyvěšeno: 11.5.2018  Bude sňato:  11.6.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Hvězdová - Muzejní noc - 9. květen 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.5.2018  Bude sňato:  25.5.2018
mapa:              Vyvěšeno: 9.5.2018  Bude sňato:  25.5.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Pouť smíření 2018 - Mendlovo nám. - 9. květen 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.5.2018  Bude sňato:  25.5.2018
mapa:              Vyvěšeno: 9.5.2018  Bude sňato:  25.5.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Netušilova 18 - 9. květen 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.5.2018  Bude sňato:  11.6.2018
mapa:              Vyvěšeno: 9.5.2018  Bude sňato:  11.6.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Rotalova 1 - 9. květen 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.5.2018  Bude sňato:  25.5.2018
mapa:              Vyvěšeno: 9.5.2018  Bude sňato:  25.5.2018

VV- MMB - Opatření obecné povahy - akce Ghettofest 2018-ul.Hvězdová - 7. květen 2018

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 7.5.2018  Bude sňato:  23.5.2018
mapa:              Vyvěšeno: 7.5.2018  Bude sňato:  23.5.2018

Oznámení o výběrovém řízení - č. BBV/12/2018 - 15. květen 2018

Kategorie: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznam.VŘ : Vyvěšeno: 15.05.2017 Bude sňato: 29.05. 2018

VŘ - 16/2018 -ÚMČ Brno-sever - referent ochrany obyvatelstva a služebních vozidel - 21. květen 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 21.05.2018 Bude sňato: 6.7.2018

VŘ-ÚMČ - Brno-Řečkovice - vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - 17. květen 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 17.5.2018 Bude sňato: 8.6.2018

VŘ-ÚMČ - Brno-Bystrc - pracovník v sociálních službách - 17. květen 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 17.5.2018 Bude sňato: 31.5.2018

VŘ-ÚMČ - Brno-Bystrc - řidič pečovatelské služby - 17. květen 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 17.5.2018 Bude sňato: 8.6.2018

VŘ-ÚMČ - Brno-Lišeň, - socialní pracovnice - 14. květen 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 14.5.2018 Bude sňato: 15.6.2018

VŘ - 15/2018 -ÚMČ Brno-sever - právník/právnička odboru stavebního - 10. květen 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 10.05.2018 Bude sňato: 31.5.2018

MMB - Konkurzní řízení - ředitel/ka ZŠ Brno - Gajdošova 3 - 10. květen 2018

Kategorie: Výběrová řízení
KŘ:              Vyvěšeno: 10.5. 2018 Bude sňato: 24.5. 2018

MMB - Konkurzní řízení - ředitel/ka ZŠ Brno - Synkova 24 - 10. květen 2018

Kategorie: Výběrová řízení
KŘ:              Vyvěšeno: 10.5. 2018 Bude sňato: 24.5. 2018

VŘ-ÚMČ - Brno-Královo Pole - úředník/úřednice - odboru majetkového - 5. duben 2018

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 4.4.2018 Bude sňato: 31.5.2018

Obecně závazné vyhlášky a nařízení - 4. únor 2013

Kategorie: Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-sever za rok 2016 - 22. červen 2017

Kategorie: Závěrečný účet hospodaření
Ke stažení: Vyvěšeno: 22. 6. 2017 Bude sňato: 30. 6. 2018