uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VŘ - 7/2019 - ÚMČ Brno-sever - právník/právnička právního oddělení odboru organizačního - 21. březen 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 21.3.2019 Bude sňato: 8.4.2019

VŘ - ÚMČ Brno - Lišeň - Správce výpočetní sítě - 8. březen 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 15.4.2019

VŘ - 6/2019 - ÚMČ Brno-sever - vedoucí sociální pracovník/pracovnice oddělení pečovatelské služby - 8. březen 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 27.3.2019

VŘ - ÚMČ Brno - Ivanovice - na obsazení funkčního místa referent/ka stavebního úřadu - 6. březen 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 6.3.2019 Bude sňato: 29.3.2019

ÚMČ Brno-sever - Stavební povolení – Opatření obecné povahy – dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích (blokové čištění) - 21. březen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 21.3.2019 Bude sňato: 8.4.2019

ÚMČ Brno-sever - Stavební povolení – Pflegrova – oprava komunikace - 14. březen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 14.3.2019 Bude sňato: 1.4.2019

ÚMČ Brno-sever - Stavební povolení – Novostavba administrativního objektu Dukelská na poz. parc. č. 736, - 7. březen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 7.3.2019 Bude sňato: 25.3.2019

ÚMČ Brno-sever - Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby - 7. březen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 26.3.2019

VV - s návrhem opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého pro Jihomoravský kraj - 12. březen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - ostatní
VV: Vyvěšeno: 12.3. 2019 Bude sňato: 28.3. 2019
 Návrh obecného opatření: Vyvěšeno: 12.3. 2019 Bude sňato: 28.3. 2019
 Příloha: Vyvěšeno: 12.3. 2019 Bude sňato: 28.3. 2019

MMB - Záměr obce - R8 - prodej nebo směna pozemku dle seznamu - 22. březen 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 22.3.2019 Bude sňato: 9.4.2019

MMB - Záměr obce - R8 - část pozemku p. č. 353/1, k. ú. Město Brno - zřízení letní restaurační zahrádky - 18. březen 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 18.3.2019 Bude sňato: 3.4.2019

MMB - Záměr obce - R8-017 - prodej pozemku dle seznam - 15. březen 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 15.3.2019 Bude sňato: 2.4.2019

MMB - Záměr obce - R8-016 - prodej pozemku dle seznamu - 8. březen 2019

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 26.3.2019

ÚMČ Záměr - OSZV Záměr obce pronajmout prostory-provozování - psychologie a psychoterapie - 8. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 26.3.2019

ÚMČ Záměr - OSZV Záměr obce pronajmout prostory-provozování - ambulance klinické logopedie - 8. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.3.2019 Bude sňato: 26.3.2019

ÚMČ Záměr - OŠK - prostor sloužící k podnikání v objektu Kulturního domu nám. SNP č. 1771/33, Brno-Černá Pole - 7. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 7.3.2019 Bude sňato: 25.3.2019

ÚMČ Záměr - OŠK - v objektu Kulturního domu ulici Zeiberlichova - 7. březen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 7.3.2019 Bude sňato: 1.4.2019

ÚMČ Záměr - OSZV Záměr obce pronajmout prostory-provozování - dentalní hygiena - Fuxová - 8. únor 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 8.2.2019 Bude sňato: 26.2.2019

ÚMČ Záměr - OB Záměr pronájmu - nebyt.prostor - Merhautova 77 - 7. únor 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 7.3.2019 Bude sňato: 25.3.2019

ÚMČ Záměr - OB Záměr pronájmu - nebyt.prostor - Merhautova 3 - 7. únor 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 7.3.2019 Bude sňato: 25.3.2019