uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Služby pro občany

Pečovatelská služba Brno-sever

Pečovatelská služba Brno-sever sídlí na ulici Rotalova 13 v Husovicích a poskytuje dva druhy služeb: 

1. pečovatelskou službu (terénní a ambulantní): bližší informace zde
2. odlehčovací služby (pobytovou): bližší informace zde

Kde nás najdete?

mapa pecovatelska

Úřední hodiny (vedoucí, sociální pracovníci):

Pondělí: 6:30-15:00, 12:00-12:30 polední přestávka

Úterý: 6:30-15:00, 12:00-12:30 polední přestávka

Středa: 6:30-15:00, 12:00-12:30 polední přestávka

Čtvrtek: 6:30-15:00, 12:00-12:30 polední přestávka

Pátek: 6:30-15:00, 12:00-12:30 polední přestávka

Úřední hodiny (ekonomka):

Pondělí: 8:00-10:00, 14:00-16:00, 12:00-12:30 polední přestávka

Úterý: 8:00-10:00, 14:00-16:00, 12:00-12:30 polední přestávka

Středa: 8:00-10:00, 14:00-16:00, 12:00-12:30 polední přestávka

Po domluvě je možný i jiný termín.

Ostatní pečovatelské služby v Brně

Městská část Brno-střed

Středisko pečovatelské služby, Lipová 31
tel.: 543 212 702

Domovinka - Lipová 3, tel.: 543 212 702
Středisko osobní hygieny – koupání * pedikúra

Domy s pečovatelskou službou:

Kosmonautů 23, tel.: 547 351 002
Libušina tř. 8, tel.: 547381 213
Křenová 39, tel. 543 256 020

Městská část Brno-Žabovřesky

Středisko pečovatelské služby, Horova 77
tel.: 541 261 213, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domovinka – Horova 77, tel.: 541 261 213
Přechodný pobyt - Horova 77
Středisko osobní hygieny – koupání * pedikúra
Dům s pečovatelskou službou Součkova 4/6, tel.: 541 222 516

Městská část Brno–Židenice

Středisko pečovatelské služby, Jamborova  61
tel.: 548 212 937, 548 212 907, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domovinka – Jamborova 61, tel.: 548 212 907
Středisko osobní hygieny – koupání * pedikúra
Přechodný pobyt – Jamborova 61, tel.:548 534 041

Domy s pečovatelskou službou:

Stará osada 3, tel.: 545 240 462
Kosmákova 38, 48, tel.: 548 530 568
Poláčkova  7, tel.: 544 210 157
Bzenecká 19/21, tel.: 544 210 854
Pálavské nám. 1/2, tel.: 544 210 888
Pahrbek 1, tel.: 548 538 074

Městská část Brno-Královo Pole

Středisko pečovatelské služby, Ptašínského 9/11
Tel.: 541 428 411- 4, tel/fax: 541 211 757, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domovinka  - Kabátníkova 8, tel.: 541 428 420
Středisko osobní hygieny – koupání * pedikúra
Přechodný pobyt – Kabátníkova 8, tel.: 541 428 423

Domy s pečovatelskou službou:

Ptašinského 9/11  kanceláře : 541 428 411-4, 541 211 757
Kabátníkova 8   vrátnice  : 541 428 422
Štefánikova 63a  vrátnice  : 549 216 648
Kartouzská 14   vrátnice  : 549 216 648

Městská část Brno-Bystrc

Středisko pečovatelské služby, Vondrákova 7/9
Tel.: 546 215 584, 546 221 351; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domovinka – Vondrákova 7/9, tel.: 546 222 857
Středisko osobní hygieny – koupání * pedikúra
Přechodný pobyt – Vondrákova 7, tel.: 546 222 857
Dům s pečovatelskou službou – Vondrákova 7/9, tel.: 546 215 584

Svatby

Obřadní síň se nachází v Černých Polích, nám. SNP 33
(známá je pod názvem "KINOKAVÁRNA")

Z adresy::

 
Svatební obřad si můžete domluvit zde:
ÚMČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

Oddělení matriky
tel.: 532 151 267 nebo 532 151 268

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ OD SRPNA DO PROSINCE 2017

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ OD LEDNA DO SRPNA 2018

 

Ekodvory/Odpady/Pálení

Změna provozní doby sběrných středisek odpadů

Bližší informace o Sběrných střediscích odpadů na území města Brna naleznete na webových stránkách společnosti SAKO Brno zde.

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V BRNĚ V ROCE 2017

Rok 2017 pro poplatníky v Brně nepředstavuje oproti loňskému roku žádné změny. V platnosti beze změn zůstává i obecně závazná vyhláška č. 10/2015, jakož i sazby (670 Kč a 500 Kč pro děti do 3 let věku a seniory od 70 let věku).

Splatnost poplatku je k 31. 5. 2017, při bezhotovostní platbě se i nadále uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, číslo účtu správce daně je:

111 22 00 22/0800.

Doporučujeme provést bezhotovostní úhradu, dokladem je pro Vás výpis z účtu a nemusíte svůj čas věnovat osobní návštěvě pracoviště a čekání na pokladně.

Na www.brno.cz/odpady najdete formuláře k plnění ohlašovací povinnosti, jakož i další údaje a užitečné odkazy.

Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33.

Nezapomeňte, že od 1.1.2016 platí:
V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

S poplatkovou povinností souvisí i městem nově zavedený motivační nástroj, kterým je příspěvek na základní roční nepřenosnou elektronickou "šalinkartu" pro zóny 100+101 zakoupenou od 1. 1. 2017 (resp. od spuštění e-shopu Dopravního podniku města Brna a.s., který najdete na stránkách www.brnopas.cz). Pokud Vás zajímá, jak získat dotaci, podívejte se na podrobné údaje na stránkách www.brno.cz/salinkarta.

 

PÁLENÍ

Upozorňujeme občany naší městské části, že dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není dovoleno spalovat odpady v tepelných zdrojích, které nejsou přímo určené ke spalování odpadů. Výjimkou je spalování rostlinných materiálů, které nejsou ošetřeny nebo znečištěny jakýmikoliv chemickými přípravky (laky, nátěry, mořidla) a jsou suché (listí, tráva, dřevní hmota), aby se co možná nejvíce zabránilo vzniku kouře. Statutární město Brno vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně.

V naší městské části je určena středa od 14.00 do 18.00 hod. a sobota od 9.00 do 16.00 hod.

V extrémně suchém a požárně nebezpečném období a v době inverzí je jakékoliv spalování zakázáno.

paleni1

paleni2

 

trideni plastu 1

 

trideni plastu 2

 

QR kódy - prevence přeplněných kontejnerů na tříděný odpad

Vadí vám, když jsou kontejnery na tříděný odpad přeplněné nebo je kolem nich nepořádek? Stáhněte si do mobilu aplikaci společnosti SAKO, a o problému ji pak můžete informovat pouhým načtením QR kódu na kontejneru. Podrobnosti o aplikaci naleznete ZDE

 

Systém města Brna v oblasti tříděného odpadu nově i pro firmy a podnikatele

Barevné kontejnery na tříděný odpad byly ve statutárním městě Brně až dosud určeny jen pro občany. Právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikající (FO) jsou povinni zajistit separaci odpadů ze své podnikatelské činnosti sami. Povinnost třídit odpad ukládá zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.)
Statutární město Brno od 1. října 2014 nabízí PO a  FO možnost zapojení do systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného statutárním městem Brnem v oblasti využitelných složek komunálního odpadu (dále jen „Systém"). Zapojené subjekty budou moci odkládat papír, sklo, plasty a nápojové kartony do nádob umístěných na území statutárního města Brna (veřejná prostranství a sběrná střediska odpadů).
Se zájemci o zapojení do Systému uzavře OŽP MMB smlouvu na pracovišti Kounicova 67. Tato služba je zpoplatněna dle schváleného ceníku a sjednávána vždy na dobu 1 kalendářního roku. Minimální výše sjednané ceny je 1.500 Kč/rok bez DPH, maximální výše sjednané ceny je 6.000 Kč/rok bez DPH. Cena bude vypočítána ze skutečného množství vyprodukovaných odpadů žadatele za předešlý rok a je splatná na místě v hotovosti.

Proč se zapojit do Systému?

- po uzavření smlouvy se statutárním městem Brnem a zaplacení roční platby budou moci zapojené subjekty pro svou činnost využívat kontejnery na papír, plasty a sklo, které jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích anebo tyto vytříděné komodity budou moci odevzdat na sběrném středisku odpadů
- nebude nutné zajišťovat v provozovně umístění samostatných nádob na tříděný odpad
- odpadá zákonná povinnost vedení průběžné evidence odpadů, se kterými je subjekt zapojen do Systému
- omezí se administrativní zátěž (vedení evidence, smluv apod.)
- předejití důvodu k udělení pokuty až do výše 1 milionu za neplnění povinností dle zákona o odpadech (např. vedení průběžné evidence, netřídění odpadů, využívání Systému statutárního města Brna bez uzavření smlouvy) kontrolním orgánem

Jak tedy vše probíhá?

- zájemce o zapojení do Systému přijde na OŽP MMB – oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67
- v kanceláři č. 511 vyplní žádost o zapojení do Systému
- také může přijít již s žádostí vyplněnou, protože ZDE je žádost ke stažení
- žadateli po kontrole vyplněných údajů bude předán doklad k zaplacení
- platbu provede žadatel hotovostně v pokladně v přízemí téže budovy
- po předložení potvrzení o platbě v kanceláři č. 511 bude žadateli předána k podpisu smlouva o zapojení do Systému
- po podpisu žadatel obdrží zalaminovanou kartičku zapojeného subjektu
- tímto okamžikem se z žadatele o zapojení do Systému stává zapojený subjekt a jako takový může využívat nádoby na tříděný odpad, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích a sběrných střediscích odpadů

Během jedné návštěvy úřadu si pohodlně zajistíte méně starostí s odpadovým hospodářstvím.
Další informace získáte na telefonním čísle: 542 174 550 – Mgr. Ivana Fialová nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

Modernizace sítě kontejnerů na sklo

kontejnery sklo

Dětská hřiště

Dětská hřiště:
- při ulici Milénova,
- při ulici Brožíkova,
- při ulici Jurkovičova,
- při ulici Ježkova,
- při ulici Blažkova,
- při ulici Soběšická,
- na Husovickém kopci,
- park Marie Restituty,
- park Schreberovy zahrádky,
- nám. SNP

Sportovní hřiště:
- na konci ulice Arbesova
- při ulici Vaculíkova
- při ulici Brechtova
- při ulici Blažkova
- při ulici Bieblova
- park Schreberovy zahrádky

Pískoviště:
- ul. Barvy u č. p. 16
- ul. Bendlova u č. p. 15
- ul. Buchtova u č. p. 2
- ul. Bieblova u č. p. 20
- ul. Kotěrova u č. p. 4
- ul. Merhautova u č. p. 168
- ul. Seifertova u č. p. 4
- ul. Trtílkova

Fotogalerie dětských hřišť

 

Psi

Národní síť záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody

zachranne stanice

zachranne stanice2