uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.mskohoutova.cz

Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, aktuality

Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, aktuality

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.mstisnovska.cz

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, aktuality

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, aktuality

Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1, příspěvková organizace

Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1 byla zřízena ke dni 1. 1. 2003 jako příspěvková organizace.

V současné době pokračujeme v duchu podpory zdravého životního stylu, vedeme děti k lásce k přírodě a ekologii. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu: "Navracíme se k přírodě a příroda to zase vrátí nám...", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání .

Škola se nachází v Brně, v sídlišti Lesná, které je považováno za jedno z nejčistších míst ve městě. Budova je jednoposchoďová, panelová ze 70. let. Součástí areálu mateřské školy je velká zahrada, kterou plně využíváme. Děti mají svoje záhonky, pěstujeme bylinky a získali jsme certifikát „PŘÍRODNÍ ZAHRADA“ V přízemí se nacházejí dvě třídy pro děti bez zdravotního oslaben a školní kuchyně, V prvním poschodí jsou dvě třídy pro děti alergické a zdravotně oslabené a jedna třída pro děti bez zdravotního oslabení.

Specializujeme se na péči o děti s lehčími formami astmatu, kožními onemocněními a se sníženou obranyschopností. Z provozních důvodů nemůže naše mateřská škola zajistit speciální stravování pro děti s potravinovou alergií.

Péče ve třídách pro děti se zdravotním oslabením je vedena ve dvou liniích – zdravotní a pedagogické. Zdravotní sestra a pedagogičtí pracovníci spolu úzce spolupracují. Režim dne se přizpůsobuje požadavkům a potřebám dětí a po domluvě s rodiči stanoví náplň denní terapie.
Máme pro děti vybudované zázemí - čističky vduchu a bezprašné prostředí bez záclon.
Díky pomoci zřizovatele Brno-sever máme k dispozici zdravotní sestru, která každý den provádí s dětmi dechová cvičení pro zlepšení dechových funkcí, inhalace, fyzikální terapii, nahřívání soluxem a biotronovou lampou.
Denně konzultuje s učitelkami jídelníček pro děti s potravinovou alergií.

V odpoledních hodinách nabízíme výuku anglického jazyka a pěvecký kroužek Fousek.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.msslavickova.cz