uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Rekonstrukce střechy ZŠ Jugoslávská 126

Od poloviny září 2019 se pracuje na rekonstrukci střechy budovy základní školy Jugoslávská 126, spadající pod Masarykovu ZŠ Zemědělská 29. Jedná se především o stavební úpravy několika střešních plášťů, výměnu bleskosvodu a další stavební práce, které nezasahují do nosných konstrukcí a nemění podstatně vzhled objektu. Předpokládaný termín dokončení prací, probíhajících při plném provozu základní školy, je začátkem prosince 2019.

zs jugoslavska 2