uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Od poloviny září 2019 se pracuje na rekonstrukci střechy budovy základní školy Jugoslávská 126, spadající pod Masarykovu ZŠ Zemědělská 29. Jedná se především o stavební úpravy několika střešních plášťů, výměnu bleskosvodu a další stavební práce, které nezasahují do nosných konstrukcí a nemění podstatně vzhled objektu. Předpokládaný termín dokončení prací, probíhajících při plném provozu základní školy, je začátkem prosince 2019.

zs jugoslavska 2