uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Soběšický hřbitov se rozšíří, městská část podpořila investiční záměr

Rada městské části Brno-sever na své schůzi 11. prosince 2019 souhlasila s investičním záměrem města Brna, díky kterému se naplněný soběšický hřbitov do dvou let rozšíří přibližně o 1,5násobek své současné plochy.
Kapacita stávajícího hřbitova v Soběšicích o rozloze 3 622 m2 s více než 350 hroby je zcela naplněna. Město před časem prověřovalo možnost zřídit v jiné soběšické lokalitě rozsáhlé pohřebiště, což ale odmítli jak místní obyvatelé, tak městská část Brno-sever. „Dlouhodobě jsme prosazovali rozšíření stávajícího hřbitova na sousední pozemky ve vlastnictví Mendelovy univerzity a zachování jeho lesního rázu,“ říká starosta městské části Martin Maleček. Starosta a posléze i zástupci města Brna proto vstoupili do jednání s univerzitou, která se nyní blíží úspěšnému závěru. Výsledkem je dohoda o směně plochy přibližně 6 500 m2 potřebné pro rozšíření hřbitova za pozemky ve vlastnictví města Brna.
Podle investičního záměru bude stávající hřbitov rozšířen o bezprostředně navazující plochu 5 700 m2. Obě místa přitom nebudou propojena, ale každé bude mít vlastní vstup. V nové části budou v maximální míře ponechány vzrostlé stromy, po vykácení náletových dřevin dojde k zatravnění a rozmístění pohřebních míst podle respektování stávajících stromů a kořenového systému. Součástí nového pohřebiště bude také kolumbárium s 50 místy uložení. Středem plochy povedou dvě cesty s povrchem z písku nebo štěrkopísku, pod kterými bude veden areálový vodovod pro zajištění odběru vody na zalévání z betonových skruží. Celé pohřebiště bude oploceno zeleným poplastovaným drátěným pletivem na sloupcích, zasazených do soklové podezdívky ze štípaných betonových tvárnic tak, aby vizuálně navazovalo na kamennou podezdívku současného hřbitova. Vjezd pro vozidlo údržby bude bránou z příjezdové komunikace s novým živičným povrchem, pro návštěvníky bude sloužit vstupní branka. Pro parkování bude určena plocha ze zámkové dlažby o rozloze přibližně 400 m2 vně areálu.
Nové pohřebiště by mělo být hotové v roce 2021, předpokládané náklady jsou 6,3 milionu korun. „Společně se současným hřbitovem bude v Soběšicích k dispozici téměř hektar využitelné plochy, což zajistí možnost pohřbívání na dalších 20 let včetně možnosti ukládání uren. Jsem proto rád, že se dlouhá jednání s Mendelovou univerzitou podařilo dotáhnout do konce a že město na naši společnou snahu navázalo tímto investičním záměrem,“ říká ke stanovisku městské části Brno-sever její starosta Martin Maleček.

hrbitov