uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Hřiště Ježkova

Od dubna do srpna 2020 byly upraveny zpevněné plochy v prostoru hřiště Ježkova na Lesné. Došlo k demolici stávajících betonový prvků a následnému odstranění všech zpevněných ploch. Nové zpevněné plochy byly doplněny novými lavičkami a betonovými prvky. Nově byla zbudována mlatová plocha spolu s plochou asfaltovou, respektující stávající kořenový systém stromů a jejich prostorové požadavky. V západní časti od hřiště byla dále instalována tři dřevěná plata o rozměrech 3 x 3 m.