uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Hřiště Brechtova

Od června do října 2020 byla realizována rekonstrukce zpevněných ploch a revitalizace hřiště Brechtova. Byla provedena demolice stávajících zpevněných ploch, betonových opěrných zídek, mobiliáře a herních prvků. Zvlněnou a rozpraskanou plochu litého asfaltu s prorůstající trávou nahradil povrch z lité gumy umožňující vsakování dešťové vody. Bylo instalováno nové oplocené pískoviště a atraktivní herní prvky jako lanová lezecká pyramida, zapuštěná trampolína, tunel, dvojskluzavka, kolotoč, houpadlo nebo bagr na písek.

hr brechtova 1

hr brechtova 2

hr brechtova 3

hr brechtova 4

hr brechtova 5