uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Rekonstrukce střechy ZŠ Jugoslávská 126

Od poloviny září do prosince 2019 byla realizována rekonstrukce střechy budovy základní školy Jugoslávská 126, spadající pod Masarykovu ZŠ Zemědělská 29. Jednalo se především o stavební úpravy několika střešních plášťů, výměnu bleskosvodu a další stavební práce, které nezasahovaly do nosných konstrukcí a nezměnily podstatně vzhled objektu. Práce probíhaly při plném provozu základní školy.

zs jugoslavska 2