uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Statika MŠ nám. SNP

Od června do srpna 2020 bylo provedeno statické zajištění budovy mateřské školy na náměstí SNP 25a. Kvůli dlouhodobému vysušování zemin vlivem dlouhodobě podnormálních srážkových úhrnů se na budově školky i přes předešlou rozsáhlou rekonstrukci začaly znovu objevovat vodorovné i šikmé trhliny, jejichž stav se postupně zhoršoval. V rámci statického zajištění byly proto základy posíleny pomocí soustavy vrtaných mikropilot, zásadní trhliny byly sanovány systémem vysokopevnostních šroubovic a ty méně významné opraveny zednickým způsobem.

st snp 1

st snp 2

st snp 3

st snp 4