uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Pravidla pro udělování ocenění „Osobnost městské části Brno-sever"

1. Ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“ (dále jen „ocenění“) je udělováno Zastupitelstvem městské části Brno-sever v těchto kategoriích:
     1. kategorie Osobnost v oblasti sportu
     2. kategorie Osobnost v oblasti kultury
     3. kategorie Osobnost v oblasti veřejně prospěšné činnosti

2. Zastupitelstvo městské části Brno-sever projednává návrhy na udělení ocenění a uděluje ocenění v jednotlivých kategoriích. V každé kategorii může být udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci či kolektivu. Ocenění se udělují 1x ročně.
3. Ocenění obdrží pamětní list a věcný dar v hodnotě do 10 tis. Kč.
4. Návrhy na udělení ocenění mohou předkládat občané, orgány městské části Brno-sever, členové Zastupitelstva městské části Brno-sever, školy, příspěvkové organizace, spolky a další subjekty.
5. Písemný návrh lze podat osobně na podatelně Úřadu městské části Brno-sever nebo na sekretariátu starosty městské části Brno-sever, případně zaslat poštou na adresu Úřad městské části Brno-sever, sekretariát starosty, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do 30.11. daného roku.
6. Návrhy na udělení ocenění se podávají každý kalendářní rok samostatně a jejich formální úprava není předepsána.
7. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na ocenění, kategorii, v níž je ocenění navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Návrh, který nesplňuje tyto náležitosti, může být vyřazen. Písemný souhlas kandidáta s návrhem na ocenění bude zajištěn ze strany Úřadu městské části Brno-sever. V případě, že navržený kandidát neudělí souhlas s návrhem na ocenění, nelze tomuto kandidátovi ocenění udělit.
8. Komise školství, kultury a sportu Rady městské části Brno-sever se při svém jednání řídí těmito Pravidly, posuzuje podané návrhy na udělení ocenění a předkládá Radě městské části Brno-sever své doporučení na udělení ocenění v jednotlivých kategoriích.
9. Rada městské části Brno-sever posuzuje všechny podané návrhy na udělení ocenění s přihlédnutím k doporučení komise a předkládá své doporučení na udělení ocenění v jednotlivých kategoriích Zastupitelstvu městské části Brno-sever.
10. Tato Pravidla byla schválena na 8/7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever konaném 30.10.2019 a nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem městské části Brno-sever.

SOUHLAS KANDIDÁTA S ÚČASTÍ NA OCENĚNÍ

Pro účely vyhlášení ocenění budou Statutárním městem Brnem – městskou částí Brno sever zpracovány osobní údaje navrhovatelů a kandidátů, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech. Další informace o zpracování osobních údajů jsou k zobrazení zde: http://sever.brno.cz/ochrana-osobnich-udaju.html.