uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Přechodná úprava provozu Zeiberlichova, Síčka, Na Kovárně, Na Klínku, Zkratka, Na Rychtě (ZMĚNA TERMÍNU) - 15. květen 2020

Z důvodu pokládky kabelů nízkého napětí v ulicích Síčka, Na Kovárně, Zkratka a Na Rychtě bude v předpokládaném termínu od 1. 7. 2020 do 30. 11. 2020 stanovena přechodná úprava provozu na silnici III. třídy Zeiberlichova, na místních komunikacích Síčka, Na Kovárně, chodník Zeiberlichova, Na Klínku, Zkratka a Na Rychtě a na veřejně přístupných účelových komunikacích obslužná komunikace k objektům Na Kovárně 5a, 5b a 5c a spojovací komunikace Síčka – Na Rychtě.

Stavbu realizuje firma Kytlica - elektro team, s. r. o.
Odpovědný pracovník: pan Stoklasa, tel.: 724 324 198.

SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NALEZNETE ZDE.