uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Uzavírka náměstí Republiky - 16. duben 2020

Z důvodu zřízení zařízení staveniště pro opravu střechy je v termínu od 10. 4. do 15. 6. 2020 uzavřena ul. náměstí Republiky od křižovatky s ul. Nováčkova po č. or. 11.

Stavbu realizuje firma FALTON, spol. s  r. o.
Odpovědný pracovník: p. Staňa, tel.: 602 564 428.