uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Uzavírka ulic Pflegrova, Fügnerova a Pospíšilova - 12. listopad 2018

Od 12. 11. 2018 do 12. 6. 2019 budou úplně uzavřeny ulice Pflegrova v celém úseku, Fügnerova v křižovatce s ulicí Pflegrova a Pospíšilova od křižovatky s ulicí Pflegrova po č. or. 17.

Stavbu realizuje firma Inženýrské stavby Brno, spol. s r .o.
Zodpovědný pracovník: Bohuslav Hlaváček, tel.: 602 565 913.