uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Přechodná úprava provozu Zeiberlichova, Zkratka, Rozárka - 15. březen 2018

Z důvodu realizace přechodu pro chodce na ulici Zeiberlichova u č. or. 35 bude v období od 14. 3. 2018 do 20. 4. 2018 maximálně po dobu 21 kalendářních dní stanovena přechodná úprava provozu na silnici III. třídy Zeiberlichova a místních pozemních komunikacích Zkratka, Rozárka a chodník Zeiberlichova podle přiloženého schématu.

Stavbu realizuje společnost TOPSTAV, s. r. o., Vranovská 768/95, Brno.
Odpovědná osoba: Ing. Erich Vrtiš, tel.: 777 733 770.

Schéma přechodného dopravního značení naleznete ZDE.