uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Uzavírka ulice Melatín (Zeiberlichova - č. or. 32) - 10. březen 2017

Od 13. 3. 2017 do 30. 11. 2017 bude z důvodu rekonstrukce vodovodu a výstavby kanalizace úplně uzavřena ulice Melatín v úseku od křižovatky s ulicí Zeiberlichova po č. or. 32.
Jedná se o úplnou uzavírku bez objízdných tras.

Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Krška, tel. 739 329 966.