uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Uzavírka ulice Francouzská - 7. únor 2017

Do 30. 11. 2017 je z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí včetně opravy povrchu úplně uzavřena ulice Francouzská.
Objízdná trasa je vedena po ulicích Milady Horákové, Merhautova, Jugoslávská, Vranovská, Cejl, Bratislavská, Přadlácká.

Odpovědné osoby:
Josef Kalus, tel. 602 568 213
Ing. Ladislav Zavřel, tel.: 737 288 452.