uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Uzavírka ulice Erbenova (Drobného–Zemědělská) - 8. listopad 2016

Od 7. 11. 2016 do 30. 6. 2017 je z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Erbenova, k.ú. Černá Pole“ úplně uzavřena místní komunikace Erbenova v úseku mezi ulicemi Drobného a Zemědělská.
Objízdná trasa je vedena po ul. Drobného, Provazníkova, Jugoslávská, Zemědělská.

Stavbu provádí společnost PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 60, Brno.
Zodpovědný pracovník: Roman Škorpík, tel.: 602 791 282.

SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NALEZNETE ZDE.