uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Uzavírka ulice Lužova (Černopolní-Lesnická) - 19. srpen 2016

Od 3. 5. 2017 do 30. 11. 2017 pokračuje z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí s následnou opravou povrchu uzavírka ulice Lužova (Černopolní-Lesnická).
Jedná se o úplnou uzavírku. Objízdná trasa je vedena po ulicích Zemědělská, Lesnická, Muchova.

Odpovědná osoba: Ing. Aleš Humlíček, tel. 730 167 676.