uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Uzavírka ulice Fügnerova - 3. březen 2021

Od 15. 3. do 31. 5. 2021 bude probíhat uzavírka jednoho jízdního pruhu místní komunikace III. třídy ulice Fügnerova ve směru výjezdu z Černých Polí od účelové komunikace NN1213 (výjezd od garáží) po křižovatku s výjezdem na ulici Porgesova z důvodu stavebního záboru pro rekonstrukci plynovodu v rámci stavby „REKO VTL Brno – Červený mlýn – Fügnerova“.

Stavbu realizuje Moravský Plynostav, a. s., Zastávecká č. p. 371, 665 01 Rosice u Brna.
Odpovědná osoba: Tomáš Otmar, tel.: 602 793 081.